TUZO - komponenty obuwnicze

O firmie

W 1990 roku rozpoczęliśmy produkcję zakładek do obuwia męskiego. Przez cały czas naszej działalności staraliśmy się poszerzać asortyment

Więcej...

Wsparcie UE

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej nasza firma realizuje projekt pod nazwą "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi". Zakupione w ramach projektu środki trwałe (ploter i powlekarka) umożliwią nam wprowadzenie do oferty nowej, wysokiej jakości usługi w postaci stopniowania i konstrukcji wzorów, a przy tym pozwolą nam znacząco skrócić czas realizacji zamówień oraz ograniczyć materiałochłonność.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje w MŚP Działania 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałania 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa

P.P.H.U. "TUZO" s.c. 2013 kontakt: tuzo@tuzo.pl